Αφιερωμένο από έναν κρατούμενο του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης του ευρώ, εμένα, στον πρώην κρατούμενο του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν, τον πατέρα μου Πέτρο.

Το κείμενό μου αυτό είναι μια καλή ευκαιρία επιλόγου της σχολιογραφικής αντίστασής μου στο φασισμό και το ναζισμό,

«… «Γιατὶ» ὅπως πολὺ σωστὰ εἶπε κάποτε κι ὁ φίλος μου ὁ Τίτος,

«κανένας στίχος σήμερα δὲν κινητοποιεῖ τὶς μᾶζες

κανένας στίχος σήμερα δὲν ἀνατρέπει καθεστῶτα»…» (Μανώλης Αναγνωστάκης).

Στη συνέχεια, τα οποιαδήποτε σχόλιά μου θα περάσουν στο χώρο των απαγορευμένων σχολίων, σαν τα «απαγορευμένα ποιήματα» (poèmes interdits) του Charles Baudelaire, που δεν θα τα κοινοποιώ σε κανέναν.

Απλά, θα είναι το κλειδί των απαγορευμένων δωματίων του σπιτιού μου, όπως ήταν το μυθιστόρημα για τον Louis Aragon:

«Le roman, c’est la clef des chambres interdites de notre maison» (Louis Aragon: Les cloches de Bâle)

*

Σε κατ’ όνομα «Αριστερά» ιστοσελίδα, που μου διαβίβασε φίλη μου, καταχωρήθηκε στις 7 Νοεμβρίου το δημοσίευμα με τίτλο: Όταν η Bayer αγόρασε «παρτίδες» γυναικών από το Άουσβιτς.

Κατ’ αρχήν, προς τί η υποκρισία των εισαγωγικών στη λέξη παρτίδες, όταν η κυβέρνηση των προστατευομένων και προστατών της ιστοσελίδας πουλάει παρτίδες Ελλήνων στους ίδιους σωματέμπορους;

Επειδή δεν μπορούσα να σας παραπέμψω σε μια ιστοσελίδα κατ’ όνομα «Αριστερά», που έδωσε, όμως, «γῆν καί ὕδωρ» στους Γερμανούς, αναζήτησα την αρχική δημοσίευση και την εντόπισα με τίτλο «Quand la firme Bayer achetait des lots de femmes à Auschwitz» (Όταν η φίρμα Bayer αγόρασε παρτίδες – χωρίς εισαγωγικά – γυναικών στο Άουσβιτς) σε διάφορες γαλλικές ιστοσελίδες, ανάμεσα στις οποίες η «Le nouveau paradigme» της 12ης Οκτωβρίου 2016, της οποίας κατά λέξη μετάφραση αποτελεί η ελληνική καταχώρηση.

Πρέπει να προσθέσω, ότι από τις επιστολές, που, όπως σημείωσα παραπάνω, τις εντόπισα καταχωρημένες και σε άλλες γαλλικές ιστοσελίδες με τον ίδιο τίτλο, ορισμένες είχαν σε εισαγωγικά τέσσερις λέξεις («des lots de femmes»), ως μια έκφραση ενός συνόλου γυναικών.

Οι επιστολές βρέθηκαν από τον Κόκκινο Στρατό κατά την απελευθέρωση του Auschwitz και δημοσιεύτηκαν στο «Le Patriote Résistant το Φεβρουάριο του 1947.

Ελπίζω σύντομα να λάβω από τη Γαλλία ένα αντίγραφο μιας ανατύπωσης αυτού του ιστορικού τεύχους, ώστε να εκτιμήσω το σύνολο των επιστολών και όχι τα αποσπάσματά τους, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σας μεταφέρω τη γαλλική καταχώρηση με μεταφράσεις των αποσπασμάτων των επιστολών της Bayer, για την αγορά παρτίδων κρατουμένων γυναικών του Άουσβιτς, για τη διενέργεια φαρμακευτικών πειραμάτων, παραλείποντας τα εισαγωγικά μέρη και τα σχόλια της γαλλικής δημοσίευσης, για να καταλάβετε, πώς διαπραγματεύονταν οι Γερμανοί με τους Γερμανούς και να αντιληφθείτε, πώς διαπραγματεύονται οι Κένταυροι Γερμανοέλληνες σήμερα με τους ίδιους απέναντί τους, τους στρατοπεδάρχες του Άουσβιτς του ευρώ.

Παρτίδες κρατουμένων γυναικών τότε.

Παρτίδες παρακρατουμένων δανείων σήμερα.

Première lettre

«En vue d’expérimenter un soporifique, vous serait-il possible de mettre à notre disposition quelques femmes et à quelles conditions, toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes seront faites par nous…»

(Πρώτη επιστολή

Προκειμένου να πειραματιστούμε ένα υπνωτικό, θα σας ήταν δυνατόν να μας διαθέσετε μερικές γυναίκες και με ποιες συνθήκες, όλες τις σχετικές διατυπώσεις για τη μεταφορά αυτών των γυναικών, που θα γίνει από εμάς…)

Deuxième lettre

«Nous accusons réception de votre lettre. Considérant le prix de 200 marks exagérés, nous offrons 170 marks par sujet, nous besoin de 150 femmes…»

(Δεύτερη επιστολή

Σας γνωστοποιούμε τη λήψη της επιστολής σας. Θεωρώντας την τιμή των 200 μάρκων υπερβολική, σας προσφέρουμε 170 μάρκα ανά υποκείμενο, χρειαζόμαστε 150 γυναίκες…)

Troisième lettre

«D’accord pour le prix convenu. Veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes saines que nous enverrons chercher très prochainement…»

(Τρίτη επιστολή

Εντάξει για τη συμφωνηθείσα τιμή. Επομένως, σας παρακαλούμε να προετοιμάσετε μια παρτίδα 150 υγιών γυναικών, που θα πάρουμε στο εγγύς μέλλον…)

Quatrième lettre

«Nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant quoique les sujets soient très amaigris et affaiblis. Nous vous tiendrons au courant du résultat des expériences…»

(Τετάρτη επιστολή

Είναι στη διάθεσή μας η παρτίδα των 150 γυναικών. Η επιλογή σας είναι ικανοποιητική, αν και τα υποκείμενα είναι πολύ ισχνά και αποδυναμωμένα. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τα αποτελέσματα των εμπειριών…)

Cinquième lettre

«Les expériences n’ont pas été concluantes. Les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot…»

(Πέμπτη επιστολή

Τα πειράματα δεν ήταν πειστικά. Τα υποκείμενα είναι νεκρά. Θα σας γράψουμε σύντομα να σας ζητήσουμε να προετοιμάσετε μια άλλη παρτίδα…)

Ευτυχώς, που δεν έγραψαν «τα πειράματα πέτυχαν, τα υποκείμενα απεβιωσαν», γιατί τότε θα είχαν ως άλλοθι των εγκλημάτων τους την ηθική της επιστήμης.

Δυστυχώς, πάλι γι’ αυτούς, που τα πειράματά τους αποτυγχάνουν και σήμερα στη χώρα μας, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του ευρώ, το Ελλάουσβιτς, γιατί τότε θα είχαν ως άλλοθι των εγκλημάτων τους την ηθική της οικονομίας.

Κάθε θρησκεία έχει τις επιστολές της και ο ναζισμός τις δικές του, που αποτελούν σταθερές αξίες, τόσο στο Άουσβιτς, όσο και στο Ελλάουσβιτς.

Σημείωση

Για λόγους αντικειμενικής ενημέρωσης αναζήτησα και βρήκα στη γερμανική γλώσσα τα αποσπάσματα των παραπάνω επιστολών, που δημοσιεύτηκαν στη γαλλική γλώσσα.

Οφείλω να παρατηρήσω, ότι στα γερμανικά κείμενα:

1. Δεν αναφέρεται η λέξη «υποκείμενο» ή «υποκείμενα» (sujet ή sujets στη γαλλική απόδοση), αλλά η λέξη «γυναίκα» ή «γυναίκες» (Frau ή Frauen).

Πχ στο γαλλικό κείμενο ή φράση «Les sujets sont morts» (Τα υποκείμενα είναι νεκρά) στο γερμανικό βρίσκεται με τη μορφή «Alle Testpersonen starben» (Όλα τα πρόσωπα του πειράματος είναι νεκρά).

2. Δεν αναφέρεται η λέξη «παρτίδα».

Πχ στο γαλλικό κείμενο η φράση «lot de 150 femmes» (παρτίδα 150 γυναικών) στο γερμανικό βρίσκεται με τη μορφή «etwa 150 Frauen» (περίπου 150 γυναίκες).

3. Στην τετάρτη επιστολή αναφέρεται στο γαλλικό κείμενο, πως η Bayer θα κρατούσε ενήμερους στους υπεύθυνους του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς για τα αποτελέσματα των εμπειριών (expériences), ενώ στο γερμανικό για τα αποτελέσματα των πειραμάτων (Experimente).

Πιθανόν να πρόκειται για τυπογραφικό λάθος των δημοσιεύσεων.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές των διατυπώσεων δεν αμβλύνουν τη βαρβαρότητα του εγκλήματος, αλλά, αντιθέτως, την ενισχύουν, ανάγοντάς τη σε συνιστώσα της υποκρισίας του γερμανικού πολιτισμού.

Η τυπικότητα, εξάλλου, της αλληλογραφίας της γερμανικής γλώσσας, σε σχέση με τη συναισθηματική φόρτιση της γαλλικής απόδοσής της, δείχνει, επιπροσθέτως, πως το αγαθό της ζωής στη ναζιστική Γερμανία ήταν μια γραφειοκρατική ρουτίνα και λεπτομέρεια, όπως ακριβώς και σήμερα, που αυτό το εθνικό γερμανικό ιδίωμα βρήκε στέγη στην ηπειρωτική θαλπωρή της γραφειοκρατίας της ΕΕ, αυτής της θαλπωρής που πολύ συχνά χαρακτηρίζεται με προσποιητή ευγένεια ως έλλειμμα δημοκρατίας.

Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, μπροστά στη δυστυχία του λαού μας, τη φράση «πρώτα οι μεταρρυθμίσεις ή πρώτα η εφαρμογή του προγράμματος και μετά η δόση», που κάνουν τη ζωή μια απλή λεπτομέρεια της γραφειοκρατίας ή αντίστροφα, ανάγουν τη γραφειοκρατία ως προϋπόθεση της ύπαρξής μας.

Κείμενα των πέντε επιστολών στη γερμανική γλώσσα

Πρώτη επιστολή

«Mit Blick auf die geplanten Experimente mit einem neuen Schlafmittel würden wir es zu schätzen wissen, wenn Sie uns einige Gefangene zur Verfügung stellen könnten…“

Δεύτερη επιστολή

«Wir bestätigen Ihre Antwort, halten den Preis von 200 RM pro Frau allerdings für zu hoch. Wir schlagen einen Preis von maximal 170 RM pro Frau vor. Wenn dieses Angebot für Sie akzeptabel ist, werden die Frauen in unseren Besitz übergehen. Wir benötigen etwa 150 Frauen…“

Τρίτη επιστολή

«Wir bestätigen Ihr Einverständnis mit dieser Vereinbarung. Bitte bereiten Sie für uns 150 Frauen im bestmöglichen Gesundheitszustand vor…“

Τετάρτη επιστολή

«Die Bestellung über 150 Frauen erhalten. Trotz ihres angegriffenen Gesundheitszustands wurden sie als zufriedenstellend beurteilt. Wir werden Sie über die Entwicklungen der Experimente auf dem Laufenden halten…“

Πέμπτη επιστολή

«Die Experimente wurden durchgeführt. Alle Testpersonen starben. Wir werden uns in Kürze wegen einer neuen Lieferung mit Ihnen in Verbindung setzen…»

Σημείωση

Ίσως, ορισμένες φορές στην επτάχρονη σχολιογραφία μου να σας δημιούργησα μια σύγχυση με τους όρους του φασισμού και του ναζισμού, που χρησιμοποίησα.

Σήμερα, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο της επικοινωνίας μας, πρέπει να σας πω, ότι χρησιμοποίησα αυτές τις λέξεις με απόλυτη επίγνωση της διακριτικής σημασίας τους και όχι τυχαία, και σύμφωνα με την ερμηνεία, που δίνει γι’ αυτές σαρκαστικά ο Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Robert Sabatier:

«Le nazisme est la pornographie du fascisme» (Ο ναζισμός είναι η πορνογραφία του φασισμού).

Μπορεί ο Ελληνικός λαός να συνεχίσει να βλέπει τις τσόντες του φασισμού στο πορνοθέατρο της ναζιστικής Ευρώπης, δοξάζοντας την τύχη του με το σύνθημα «μένουμε Ευρώπη», γεγονός που μου θυμίζει τα λόγια του, επίσης, Γάλλου ποιητή, συγγραφέα, ψυχαναλυτή και πολιτικού Michel-Georges Micberth «Sadomasochiste. Juif nazi et content de l’être», που μεταρρυθμισμένο και προσαρμοσμένο στη γλώσσα και τη χώρα μας θα ήταν «Σαδομαζοχιστής. Έλληνας Ναζί και (χαζο)χαρούμενος».

 

 

 

πηγη

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια

σχόλια

Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
loading...